Snuffelpaal in Rotterdamse haven controleert uitstoot

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur, Leefomgeving en Transport heeft onlangs een zwavelsnuffelpaal geplaatst op de Splitsingsdam in de Maasmond van de Rotterdamse haven. Het is één van de extra maatregelen die ILT heeft genomen om de uitstoot van zwaveldioxide door de scheepvaart te controleren.

Een applicatie met de real-time metingen toont de inspecteurs de uitstoot terwijl het schip de haven binnenvaart of de haven uitvaart.

IMO

De uitstoot van zwavel door de scheepvaart is sterk aan banden gelegd door strengere regelgeving van de International Maritime Organisation (IMO). Sinds 2015 geldt voor scheepvaart in beschermde gebieden zoals de Noordzee nog een maximum zwavelgehalte van 0,1%. Per 1 januari 2020 mag de brandstof van zeeschepen op de wereldzeeën nog maar 0,5% zwavel bedragen. Nu is dat maximum nog 3,5%. Hoogzwavelige brandstof is dan alleen nog toegestaan op schepen met scrubbers aan boord.

De zwavelsnuffelpaal stond eerst in Hoek van Holland. Hij is nu verplaatst naar het ‘Lage Licht’ op de Splitsingsdam in het midden van de vaargeul, volgens het havenbedrijf is het bereik daar beter. De oude plek was te ver weg van de plek waar de grootste schepen binnenvaren.

Vliegtuigje

Sinds 2018 gebruikt ILT ook een Belgisch vliegtuigje om de zwaveluitstoot te controleren. De Belgische kustwacht controleert al enkele jaren de uitstoot van de scheepvaart met een vliegtuigje van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Een sensor zuigt de lucht op van onder het vliegtuigje en meet zo de concentraties SO2 en CO2 die een schip uitstoot. ILT maakt daar ook gebruik van. Met dit vliegtuigje kan ILT nu ook schepen ver op zee controleren.

ILT heeft geconstateerd dat de afgelopen jaren ongeveer 95 procent van de schepen die in Rotterdam arriveren, voldoet aan de zwavelregelgeving. Naast alle gangbare onderzoeken in de Rotterdamse haven, bemonstert de ILT vanaf 2020 ook de zogenoemde bunkertanks van zeeschepen. Vanaf dan mag bij schepen zonder scrubbers geen brandstof met een gehalte boven de 0,5% zwavel in de tanks aanwezig zijn.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.