Atzo Nicolai nieuwe voorzitter RPPC en Deltalinqs

Oud-staatssecretaris en voormalig minister Atzo Nicolai (59) volgt Steven Lak op als voorzitter van Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Nicolai zal Lak naar alle waarschijnlijkheid eveneens opvolgen als voorzittervan Deltalinqs.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van RPPC in de voormalige RDM-kantine in Rotterdam Heijplaat, meldde directeur Albert Straatman dat Rotterdam Port
Promotion Council (RPPC) sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe voorzitter heeft. Na twee volle ambtstermijnen én een overbruggingsjaar draagt havenveteraan Steven Lak het voorzitterschap over aan Atzo Nicolai. Met Atzo Nicolai kiest RPPC voor een internationaal georiënteerde voorzitter.

Aansluiting met Europa

Nicolai was niet alleen minister van Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, maar ook staatssecretaris voor Europese Zaken in het kabinet Balkenende III. In die rol hield hij zich nadrukkelijk bezig met het behartigen van de belangen van Nederlandse bedrijven in een internationale context. ‘Het was en is voor Nederlandse ondernemingen, en zeker de internationaal georiënteerde bedrijven in het havengebied van Rotterdam en de gehele Rijnmond, van groot belang aansluiting te hebben en houden met
ondernemers in de rest van Europa’, stelt de nieuwe voorman.

Nicolai heeft nauwe banden met het bedrijfsleven, onder meer als voormalig president van Koninklijke DSM met een grote productielocatie in de Rotterdamse haven. ‘Als staatssecretaris van Europese Zaken was ik al bezig met het pleiten voor een level playing field voor havens en haven-gerelateerde bedrijven op Europese schaal. De betrokkenheid bij die problematiek is tijdens mijn jaren bij DSM alleen maar groter geworden en speelt ook zeker een rol bij mijn betrokkenheid bij RPPC’, stelt Nicolai. ‘Bovendien is dit ook een aspect dat in mijn rol als nieuwe beoogde voorzitter van Deltalinqs belangrijk zal zijn.’

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.