Drechtsteden verlengen samenwerking met Deal en Economic Development Board

De Drechtstedengemeenten zetten de samenwerking met Deal Drecht Cities voort tot en met 2023. Deal Drecht Cities blijft voor deze periode ook de ondersteuning verzorgen van de Economic Development Board waarmee de samenwerking eveneens wordt voortgezet.

Eind 2019 liepen de afspraken met Deal af. Dinsdag 14 januari ondertekenden de Drechtstedengemeenten en Deal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar.

Vestigingsklimaat

Deal (Stichting Drechtsteden Economische Acquisitie Loket) is opgericht om bedrijven te ondersteunen en te adviseren die willen investeren en/of uitbreiden in de Drechtsteden. Daarnaast richt Deal zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat en het promoten van de Drechtsteden als optimale vestigingsplaats voor bedrijven.

De Economic Development Board is een commissie van advies, bestaande uit vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De commissie heeft een aantal taken waaronder het ontwikkelen van een langetermijnstrategie en het adviseren van de Drechtsteden over de versterking van de economische structuur en het regionale vestigingsklimaat. De Drechtsteden stellen cofinanciering beschikbaar voor projecten van de Economic Development Board om tot uitvoering te komen.

Evaluatie

In 2019 is een evaluatie naar het functioneren en de resultaten van beide partners uitgevoerd. Op basis hiervan gaat de regio nog meer focus aanbrengen in de samenwerking. Martin Bloem, directeur Deal Drecht Cities: ‘Samen met bedrijfsleven, partnerorganisaties en overheid willen we de Drechtsteden zichtbaar maken en versterken. Onze speerpunten zijn de sectoren maritiem en smart industry. Wij zien uit naar een nieuwe, actieve periode van samenwerking met de gemeenten en de regio.’

Sjoerd Vollebregt, voorzitter Economic Development Board: ‘Het is zonder meer goed dat de activiteiten van Deal en de Economic Development Board worden doorgezet. Vele stappen zijn al gezet in de afgelopen jaren. Voor het gezamenlijk succes is lef en durf nodig, maar ook een lange adem richting 2030. Dit jaar verwachten we een paar fundamentele stappen te kunnen zetten met de triple helix, zoals het versterken van hoger onderwijs en uitvoering van de regio deal.’

Foto: Vlnr.: Maarten Burggraaf, wethouder Economie gemeente Dordrecht , André Flach, wethouder Economie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Martin Bloem, directeur Deal Drecht Cities, Piet Vat, wethouder Economie gemeente Sliedrecht, Jan Nederveen en wethouder Economie gemeente Hardinxveld-Giessendam. Op de tweede rij vlnr: Pieter Paans, wethouder Economie gemeente Papendrecht, Peter Verheij, wethouder Economie gemeente Alblasserdam, en Tycho Jansen, wethouder Economie gemeente Zwijndrecht.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.