Eerste stap gezet richting klimaatneutrale Rijn-Alpen corridor

Zeventien partijen, waaronder Havenbedrijf Rotterdam, hebben een intentieverklaring getekend om transport op basis van waterstof tussen Rotterdam en Genua mogelijk te maken. De komende jaren kunnen de eerste tien tot vijftien binnenvaarttankers op waterstof gaan varen.

Goederen die tussen Nederland, Duitsland, Zwitserland en uiteindelijk Italië worden vervoerd, worden op dit moment nog bijna allemaal op basis van fossiele brandstoffen getransporteerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben het initiatief genomen om de eerste zero emissie route op te zetten. Havenbedrijf Rotterdam is deelnemer aan dit initiatief, samen met zestien andere instanties en bedrijven, onder de naam RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence). RH2INE richt zich in de eerste plaats op productielocaties voor waterstof langs de Rijn tussen Rotterdam en Keulen.

Open platform

De initiatiefnemers willen dat er zoveel mogelijk partijen deelnemen, om de ontwikkeling van de klimaatneutrale transportcorridor te stimuleren. RH2INE wordt daarom een open platform, zodat verschillende partijen uit de waterstofketen kunnen aansluiten.

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.